Curso171800401B Com treballar l'oci educatiu amb adolescents
Periodo de acceso al aula21/10/2017-07/12/2017
Períodos de matriculación03/10/2017-16/10/2017
Requisitos de admisiónestar en possessió de la titulació de Batxillerat o equivalent, i algunes de les titulacions citades en l'annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell (DOCV 08.06.2015). A la sol·licitud, cal adjuntar el currículum i una carta de motivació en 1 sol document en format pdf, que ha d anomenar-lo amb les inicials del nom i el primer cognom (model en Arxiu amb més informació).
Dirigido atècnics d'animació sociocultural, animadors juvenils, directors d'activitats de temps lliure, monitors de temps lliure i monitors d'activitats de temps lliure, d ambdós sexes.
Número de plazas25
ModalidadPRESENCIAL
Entidad impartidoraIVAJ
ProfesoradoEnrique Deltoro
Archivo con más informaciónCV__i__carta_motivac_vcia_castell.doc
ObservacionesNombre d'hores: 20 Lloc de realització: Valencia, Centre Municipal de Joventut, c/ Puerto Rico, 42, Dates: 21 octubre: de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h; 28 octubre: 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 17.30 h; 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 desembre de 9.00 a 14.00 h.